احداث مزرعه گل و گیاه و کاکتوس ها – رنگینو مرجع بزرگ انواع کاکتوس در ایران

امروز میخواییم درباره احداث مزرعه گل و گیاه صحبت کنیم و اینکه چه اقداماتی برای انجام اینکار لازم است. از نیاز‌های جامعه از جمله غذا، لباس و علوفه از طریق تولیدات کشاورزی می‌باشد. پیش بینی می‌شود در سال ‌های جاری به ۱۱میلیار نفر برسد. محدودیت قابل کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح يكي از راه‌های …