نهال کاکتوس میوه ای گونه انگلمانی به قیمت ارزان

نهال کاکتوس میوه ای گونه انگلمانی Engelmann (Opuntia engelmannii) یک نوع کاکتوس است که میوه ای به نام گلابی خاردا می کند. میوه های این نوع کاکتوس بیضی شکل تا گرد بوده و بسته به تنوع در طیف رنگی از جمله قرمز، بنفش، زرد و سبز هستند. نهال کاکتوس میوه ای گونه انگلمانی چیست؟ میوه …